Najpierw był wernisaż. Przypomnieliśmy Wam wybrane dotychczsowe, łódzkie prezentacje PKN, głównie te związane z designem.
A potem...